kit digital, agente digitalizador

Qué és KIT DIGITAL?

El Kit Digital, finançat amb els fons europeus “Next Generation UE” i integrat dins del Pla de Recuperació Transformació i Resiliencia, és una iniciativa del Govern d’Espanya, que té com a objectiu subvencionar la implantació de solucions digitals disponibles al mercat per aconseguir un avanç significatiu al nivell de maduresa digital de les empreses beneficiàries a través de les solucions dels agents digitalitzadors.
Període d’execució: 2022-2023

 

Les solucions digitals que proporciona el Kit Digital estan orientades a les necessitats de les petites empreses, microempreses i treballadors autònoms, que pertanyin a qualsevol sector o tipologia de negoci. Si l’empresa beneficiària compleix les condicions establertes a les bases de la convocatòria de l’ajuda del Kit Digital, podrà disposar d’un xec digital per accedir a les solucions de digitalització.

Segment I: les empreses entre 10 i 49 empleats podran rebre un xec digital de 12.000 €.
Segment II: les empreses d’entre 3 i 9 empleats podran rebre un xec digital de 6.000 €.
Segment III: les empreses d’1 i 2 empleats i autònoms podran rebre un xec digital de 2.000 €.

Els nostres serveis de digitalització

Oferim digitalització de finques agrícoles amb l’objectiu d’optimitzar la producció agrícola des d’un únic dispositiu d’una forma fàcil i intuïtiva.
El pagès pot controlar, gestionar el reg, fertilització i actuar segons les necessitats específiques de cada explotació agrícola a través de qualsevol dispositiu mòbil, enviant automàticament ordres als programadors.  Permetrà una detecció ràpida si no instantània de possibles incidències, avaries i/o fuites.
És una solució d’una gran efectivitat tot i que el sistema és sofisticat: incorpora programadors, sondes i altres eines que, a través d’una plataforma web, automàticament poden calcular les necessitats hídriques del cultiu, proposar la dosis de reg necessària, entre altres recomanacions.

Aquesta solució inclou:
+ anàlisis de la finca i proposta del projecte,

+ presentació del càlcul i disseny del plànol,

+ instal·lació i configuració de sensors, sondes, comptadors i programadors,

+ conexió a una plataforma web especialitzada en la gestió del reg,

+ una sessió formativa per l’autogestió de la plataforma,

 

– no inclou el cost de l’IVA.

 

COST: A PARTIR DE  2000€

DINTRE DEL KIT DIGITAL ELS CLIENTS PODEN DEMANAR LES SEGÜENTS SUBVENCIONS:

Segment I: fins 2000€ – Segment II: fins 3000€ – Segment III: 6000€

Oferim digitalització de Comunicats de regants amb l’objectiu d’un millor control de la quantitat d’aigua que es gasta. Repercutirà en una gestió molt més eficient de la mateixa. Permetrà una detecció ràpida si no instantània de possibles avaries i/o fuites.

Aquesta solució inclou:
+ anàlisis de la comunitat i proposta del projecte,

+ presentació del càlcul i disseny del plànol,

+ possible modernizació dels components de la instal·lació actual (com per exemple substitució de col·lectors o vàlvules en hidrants)

+ instal·lació i configuració de sensors, sondes, comptadors i programadors,

+ conexió a una plataforma web especialitzada en la gestió del reg,

+ una sessió formativa per l’autogestió de la plataforma,

 

– no inclou el cost de l’IVA.

 

COST: A PARTIR DE  6000€

DINTRE DEL KIT DIGITAL ELS CLIENTS PODEN DEMANAR LES SEGÜENTS SUBVENCIONS:

Segment I: fins 2000€ – Segment II: fins 3000€ – Segment III: 6000€

TENS ALGUNA PREGUNTA?

PER QUALSEVOL DUBTE, CONTACTA AMB NOSALTRES!

TEL. 973 25 78 63

ca