Politica de qualitat

La Direcció d’Irriga Water Solutions, conscient de la importància que la qualitat i la satisfacció del client tenen en la prestació del seu servei ha decidit implantar un Sistema de Gestió de la Qualitat basat en la norma ISO 9001:2015.

Aquest sistema de gestió es fonamenta sobre els següents principis:

    • Identificació dels requisits dels nostres clients i avaluació de la seva satisfacció,
    • compliment amb els requisits reglamentaris aplicables,
    • eficàcia en la prestació dels nostres serveis i
    • establir una dinàmica d’anàlisi i millora continua dels serveis prestats.

Amb la finalitat d’assolir aquests principis, la Direcció es planteja anualment uns objectius per tal facilitar aquesta dinàmica.

Les claus fonamentals de l’evolució recent d’Irriga Water Solutions són la innovació de la cartera comercial i llançament de nous productes adaptats a les necessitats del mercat, la potenciació dels equips comercials i l’aposta per la R+D i compromís mediambiental, que predetermina i condiciona tant la seva cartera comercial (inclinada cap a productes que permeten un ús eficient dels recursos naturals i un gran estalvi d’aigua) com els seus mètodes de producció, amb maquinàries i equips de baix consum energètic i mínimes emissions atmosfèriques i residus.

Està disponible i és comunicada a tot el personal a través del taulell d’anuncis i de xerrades de sensibilització i d’acolliment a nous empleats.

ca