OBRA CIVIL

L’alt nivell d’especialització, l’equip propi d’enginyeria i una àmplia gamma de materials ens permeten realitzar amb les mateixes garanties d’eficiència tant projectes d’obra hidràulica de gran abast com els de dimensions més reduïdes. 

 Xarxes d'abastament

Serveis de construcció, reparació i manteniment de xarxes d'abastament

Xarxes de sanejament

Serveis de construcció, reparació i manteniment de xarxes de sanejament

Dipòsits d’aigua potable

Serveis de construcció, reparació i manteniment de dipòsits d’aigua potable

Tractaments d’aigües residuals

Eliminació de la matèria orgànica en aigües residuals

Equips de bombament i automatitzacions

Serveis de muntatge, reparació i manteniment de sistemes de bombament, p...

Piscines

Construcció, reparació, impermeabilització i/o reformes integrals de pis...

L'equip d'enginyers, materials i maquinària pròpia

Més de 30 anys d'experiència

Disponibilitat les 24 hores, els 365 dies de l’any

LA NOSTRA MAQUINÀRIA I VEHICLES

Estem en constant expansió i evolució, apostant per la maquinària d’última tecnologia! 

 

RETROESCAVADORA MIXTA
PALA CARREGADORA AMB DISCOFANGADORA
FORMIGONERES ELÈCTRIQUES
CAMIÓ DE TRANSPORT
FURGONETES DE TRANSPORT ALTA CAPACITAT
FURGONETES INDUSTRIALS
TREPANTS PERCUTORS
SAFATA VIBRANT COMPACTADORA
MÀQUINES DE SOLDAR PER ELECTROFUSIÓ
GRUPS ELECTRÒGENS DE7 KVA
MARTELL PICADOR ELÈCTRIC
EQUIP PER A PROVES DE PRESSIÓ I ESTANQUITAT
BOMBES D'ESGOTAMENT
CORONES DE DIVERSOS DIÀMETRES
PETITES EINES I ACCESSORIS D'ÚS COMÚ EN OBRES DE CONSTRUCCIÓ

EL NOSTRE EQUIP

Un equip humà competent i capacitat per donar resposta a tots els requeriments de qualsevol obra hidràulica, complint la normativa ambiental. Sempre intentem arribar a l’excel·lència i obtenir la màxima satisfacció del client.

Ens vols conèixer?

equip, obra pública

PROJECTES

 

Adequació i millora de la xarxa bàsica de punts d’aigua a les Terres de ...

Obra pública, obra hidràulica, canonada, masllorenç

Renovació de la canonada d’abastament a Masllorenç

Renovació de la canonada d’impulsió d’aigua potable per l’abastament a...

Portada d’aigües a Masies

Renovació de la xarxa de distribució d’aigua potable a uns carrers a Maials

Estació de bombament per l’escola CEIiP EL BRUC i carrer 1 octubre (Obra púb...

Instalació de filtratge d’arena (obra pública)

Et truquem nosaltres! Demana més informació sense compromís

O truca’ns tu al: 973 25 78 63!

ca