PROJECTES

  • tots
  • 2021
  • bombeig solar
  • capçal de reg
  • impermeabilització de basses
  • instal·lació de reg
  • instal·lacions varies
  • obra pública
  • reg per aspersió
  • reg per degoteig

Adequació i millora de la xarxa bàsica de punts d’aigua a les Terres de ...

Obra pública, obra hidràulica, canonada, masllorenç

Renovació de la canonada d’abastament a Masllorenç

Renovació de la canonada d’impulsió d’aigua potable per l’abastament a...

Portada d’aigües a Masies

Renovació de la xarxa de distribució d’aigua potable a uns carrers a Maials

Estació de bombament per l’escola CEIiP EL BRUC i carrer 1 octubre (Obra púb...

Instalació de filtratge d’arena (obra pública)

Bassa de formigó

59ha de blat de moro amb el sistema d’aspersió

105ha d’ametller amb el sistema de reg per degoteig enterrat

Reg per aspersió amb una bassa a una finca de panís

Impermeabilització d’una bassa de purins

Impermeabilització d’una bassa mantenint els arbres

Reg per degoteig amb bombeig solar a Lleida

Reg per degoteig amb bombeig solar a una finca d’ametllers

impermeabilització de basses, impermeabilización de balsas

Impermeabilització d’una bassa

Drenatge de les aigües al Port de l’Illa

Parque natural de Montserrat, reg per aspersió, riego por aspersión

Parc Natural de Montserrat

Sistema de reg per degoteig amb energia fotovoltaica

valvula papallona

Substitució d’una vàlvula papallona de 23 anys

Reg per degoteig, ametllers, almendras, riego por goteo

Reg per degoteig per a una plantació d’ametllers

canonada corrugada

Muntatge d’una canonada corrugada

reg per degoteig, festers

Instal·lació de reg per degoteig a una finca de festucs

ca