Tele-gestió del reg

Serveis a l’usuari en la gestió a distància dels sistemes de reg: Implantació del sistema de comunicació a distància adequat a cada cas.

  Servei bàsic: Connexió per emergències i manteniments

  Servei periòdic de control del sistema de reg

 Servei complet de programació, llistats d’aplicacions, i gestió integral del reg

ca