ENGINYERIA I CONSULTORIA

Enginyeria i consultoria en infraestructures de regadius, aigua, energia i telegestió:

  Projectes de comunitats de regants

  Projectes d’abastaments d’aigua

  Projectes de sistemes de reg (degoteig, aspersió, pivots)

  Projectes de bombaments solars

  Projectes de basses d’aigua, purins…

   Telegestió dels sistemes de regadiu

   Serveis de topografia

ca