PROYECTOS

  • todos
  • 2021
  • bombeo solar
  • capçal de reg
  • impermeabilización de balsas
  • instalación de reg
  • instalaciones varíes
  • obra pública
  • reg per aspersió
  • riego por goteo,

Adequació i millora de la xarxa bàsica de punts d’aigua a les Terres de ...

Obra pública, obra hidràulica, canonada, masllorenç

Renovació de la canonada d’abastament a Masllorenç

Renovació de la canonada d’impulsió d’aigua potable per l’abastament a...

Portada d’aigües a Masies

Renovació de la xarxa de distribució d’aigua potable a uns carrers a Maials

Estació de bombament per l’escola CEIiP EL BRUC i carrer 1 octubre (Obra púb...

Instalació de filtratge d’arena (obra pública)

Bassa de formigó

59ha de blat de moro amb el sistema d’aspersió

105ha d’ametller amb el sistema de reg per degoteig enterrat

Riego por aspersión con una balsa en una finca de maíz

Impermeabilización de una balsa de purines

Impermeabilización de una balsa manteniendo los árboles

Riego por goteo con bombeo solar en Lleida

Riego por goteo con bombeo solar en una finca de almendros

impermeabilització de basses, impermeabilización de balsas

Impermeabilización de una balsa

Drenaje de las aguas en el Port de Lilla

Parque natural de Montserrat, reg per aspersió, riego por aspersión

Parque Natural de Montserrat

Sistema de riego por goteo con energía fotovoltaica

valvula papallona

Sustitución de una válvula mariposa de 23 años

Reg per degoteig, ametllers, almendras, riego por goteo

Riego por goteo en una plantación de almendros

canonada corrugada

Montaje de una tubería corrugada

reg per degoteig, festers

Instalación de riego por goteo en una finca de pistachos

es_ES