Actualitat

El programa d’ajuts per a actuacions d’eficiència energètica en explotacions agropecuàries

10 ag., 2021 | Interès general

Us volem informar del programa d’ajuts per actuacions d’eficiència enrgètica en explotacions agropecuàries.

Actuació 1: Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions de regadiu: 50% del pressupost disponible (970.413,65 €),

– Actuació 2: Millora de l’eficiència energètica i utilització d’energies renovables en explotacions agropecuàries:  50% del pressupost disponible (970.413,65 €).

PERSONES BENEFICIÀRIES

PERSONES BENEFICIÀRIES

Persones físiques o jurídiques de naturalesa privada o pública titulars d’una explotació agropecuària. Les persones beneficiàries de les ajudes que siguin empreses de naturalesa privada han de tenir el Codi nacional d’activitat econòmica (CNAE 2009) entre el 011 i el 016.

Comunitats de regants i altres organitzacions la finalitat de les quals consisteixi en la gestió comuna d’aigua per al reg agrícola o la gestió comuna d’altres combustibles i fonts d’energia amb finalitat agropecuària.

Titulars d’explotacions agrícoles de regadiu que utilitzen xarxes de reg per al funcionament de les quals calgui actualment el consum d’energia elèctrica. Les persones beneficiàries que siguin titulars d’explotacions agràries han d’haver declarat les parcel·les a la Declaració única agrària 2021 (DUN 2021).

Qualsevol organització o associació de productors agrícoles reconeguda per l’autoritat competent, sempre que les inversions es dirigeixin exclusivament a l’àmbit d’aquestes organitzacions o associacions de productors agrícoles.

Quantia de les ajudes

a) Per a l’actuació 1: Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions de regadiu. El 30% de la inversió elegible del projecte.

b) Per a l’actuació 2: Millora de l’eficiència energètica i utilització d’energies renovables en explotacions agropecuàries. El 30% de la inversió elegible del projecte.

El cost elegible mínim és de 3.000,00 euros per sol·licitud, per sota del qual no s’admetran a tràmit les sol·licituds.

REQUISITS

Presentar declaració sobre si s’han demanat i/o s’han obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat, fent constar la relació detallada amb l’entitat concedent i la quantitat sol·licitada i/o obtinguda.

TERMINI DE PRESENTACIÓ

El termini de presentació de les sol·licituds es computa des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC i finalitza quan s’esgoti el pressupost disponible o, com a màxim, el 31 de desembre de 2021, si no hi ha hagut prou sol·licituds per esgotar el pressupost disponible.

ET QUEDEN

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Presentació i contingut de les sol·licituds

Les sol·licituds s’han de presentar per mitjans telemàtics a través de la pàgina http://seu.gencat.cat un formulari de sol·licitud per cada una de les dues tipologies descrites en l’article 2.

La identificació de la persona sol·licitant es farà pels sistemes de signatura electrònica admesos per la seu electrònica, que es poden consultar a https://seu.gencat.cat/ca/certificats-sistemes-signaturaelectronicaseu.html.

 la documentació exigida a l’apartat 1 de l’annex I del Reial decret 149/2021, de 9 de març, i una memòria descriptiva de les actuacions a emprendre que contingui com a mínim la descripció i l’abast de l’actuació, la inversió, el cost subvencionable i l’ajuda sol·licitada.

Necesites ajuda per fer la memòria?

Et podem ajudar!

Termini d’execució

Les actuacions subvencionables s’han de començar a realitzar després de la presentació de la sol·licitud d’ajut i el termini d’execució de l’actuació objecte de subvenció és d’un màxim de 12 mesos a comptar des de la notificació de la resolució de concessió, d’acord amb l’article 16.6 del Reial decret 149/2021, de 9 de març.

MÉS INFORMACIÓ

Notícies recents

Manteniment de reg abans de l’hivern

Manteniment de reg abans de l’hivern

Com cada any, abans de l’hivern i les primeres gelades, és molt important fer “un ritual” de l’apagat del teu sistema de reg a fi d’evitar possibles danys. És essencial fer-ho bé, perquè l’aigua restant es pot congelar i trencar les canonades.    Algunes...

Ja tenim aquí el nou catàleg tardor hivern!

Ja tenim aquí el nou catàleg tardor hivern!

El catàleg nou de la cadena88 ja està disponible! No et perdis les novetats i ofertes!Calefactors, estufes, aspiradors, accessoris per fer l'ordre a casa, cuidado personal, productes per la cuina, bany i molt més.... fes una ullada!

Vindràs a saludar-nos a la fira de Sant Miquel?

Vindràs a saludar-nos a la fira de Sant Miquel?

Aquest any tindrem 2 estands:a on us informarem sobre les nostres novetats com IRRIGA Control per digitalitzar les vostres finques, avantatges dels bombeigs solars, diferents solucions per crear un sistema de reg eficient amb uns capçals apropiats... i més! a on us...

ca