Notícies

MANTENIMENT DE CANONADES AMB EMISSORS DE REG

3 nov., 2023 | Corporatiu

MANTENIMENT DE CANONADES AMB EMISSORS DE REG

L’aigua de reg després de la filtració de 120 micres o 120 meihs porta en suspensió partícules de matèria inorgànica (argiles, llims i sorra), substàncies minerals dissoltes (calci, ferro,…), també matèria orgànica viva i morta (algues, bacteris, …). Atès que la mida de totes aquestes partícules es minúscula, no són retingudes pels filtres i són un problema potencial d’obstrucció dels emissors (quan més alta és = més alt és el risc d’obstrucció).

manteniment de cannonades

Fig.1 En aquesta imatge podem veure que la mida d’argiles, llims i sorra fina no són retinguts pels filtres.

2. RENTAT DEL SISTEMA

Consisteix en obrir els finals de línia per expulsar la brutícia acumulada dins de les canonades.

És recomanable tenir un protocol de les neteges necessàries amb les seves freqüències d’acord amb la qualitat de l’aigua de reg: augmentar la freqüència en funció de la concentració de brutícia .

Aquesta neteja es pot fer de forma manual o automàtica.

MANTENIMENT DE CANONADES

FIG2. Neteja manual línia a línia

QUE HEM DE FER?

MANTENIMENT DE CANONADES AMB EMISSORS DE REG

1. ELECCIÓ ADEQUADA DEL SISTEMA DE REG

És fonamental triar un bon sistema de filtració i sobretot un bon emissor.

En cas que l’aigua sigui de qualitat mitjana-baixa, es recomana la filtració en profunditat, i si la qualitat és molt baixa – una filtració combinada: sorra i anelles/malla.

Però sobretot és molt important triar un emissor que tingui un bon pas, una bona àrea de filtració i un bon sistema de rentat per poder expulsar la brutícia.

És crucial realitzar una pre-filtració i, quan l’aigua està emmagatzemada i per evitar la proliferació de flora (especialment d’algues), s’ha d’aplicar algicides, ultrasons i impedir l’entrada de llum. 

MANTENIMENT DE CANONADES, NETEJA DE CANONADES

FIG3. Neteja d’un conjunt de línies unides per un col·lector

3. INJECCIÓ QUÍMICA

– Aigua estancada: pantans, dipòsits,.. aplicar sulfat de coure, permanganat potàssic per evitar el desenvolupament de flora, especialment d’algues.

Per evitar el desenvolupament microbià a la xarxa de reg, s’ha d’injectar regularment un algicide com hipoclorit de sodi, peròxid d’hidrogen entre altres)

– aplicació periòdica d’àcids

Aplicació d’àcids per dissoldre precipitats de carbonats, fosfats, hidroxils,…

Els àcids que es comercialitzen són: sulfúric, nítric, fosfòric i clarífic.

manteniment de canonades

Fig4. Efecte de l’àcid a la dissolució de sals.

REG SOTERRAT PREVENCIÓ D’ENTRADA DE LES ARRELS

 

Per prevenir la intrusió de les arrels,  hem de tenir en compte els factors següents:

 

 – Elecció d´un emissor amb barrera física per dificultar el pas de les arrels. 

– Maneig de reg per evitar estrès hídric. Les arrels exploren el terra radicular a la recerca de l’aigua i si tenen manca d’aigua entren dintre de l’emissor. Per tant, és crucial realitzar cicles de reg curts per mantenir humitat suficient prop de l’emissor. 

Utilitzar herbicides com la PENDIMENTHALINA

QUAN NO S’HAN D’UTILITZAR HERBICIDES PER EVITAR LA INTRUSIÓ DE LES ARRELS.

El tractament està contraindicat en les condicions següents:

a) Quan el terra estigui saturat (a causa de pluja o reg) 

b) Prop del període de plantat o de sembrat del cultiu i/o quan el volum de les arrels és molt petit.

c) En substrats.

d) Quan les autoritats pertinents no permeten el tractament específic.

 

ABANS DEL TRACTAMENT

 

Alguns dies abans del tractament realitzar les proves següents:

• Deixeu córrer l’aigua durant 20 minuts i, si es formen tolls, el terra està massa humit i no és adequat fer el tractament.

• Revisar pèrdues i trencaments a les línies regants. Reparar-les totes abans del tractament.  

EXEMPLE: 

D’acord amb les especificacions de la bomba, calculeu la quantitat mínima d’herbicida i aigua requerida per a 20 minuts d’injecció.

 

Herbicida al 33% de Pendimethalina.                          

6/33 = 0,182 cc

Número total de goters a tractar         

13.000 goters

Quantitat total d’herbicida

13.000 x 0,182 = 2.366 cc = 2,37 litres

Cabal de la bomba d’injecció (dada)

240 l/h

 

20 minuts = 60/3

240 l/h / 3 = 80 litres a aplicar en 20 min

Aquests 80 litres estaran formats per 77,63 litres d’aigua i 2,37 litres d’herbicida.

PROCEDIMENT PER AL TRACTAMENT

1. Obriu el pas de l’aigua i deixeu-la fluir  fins que la pressió s’estabilitzi.

2. Omplir un tanc net amb un volum d’aigua igual al requerit per a 20 minuts d’injecció (77.63 litres a l’exemple anterior).

3. Afegiu immediatament l’herbicida a l’aigua del tanc.

4. Injectar el tractament des del tanc al sistema. Si s’ha calculat correctament la solució, la injecció s’acabarà en 20 minuts.

4. Abans de tancar el sistema, deixeu que l’aigua continuï fluint durant el període de temps necessari perquè l’aigua arribi al final.

5. Un cop finalitzat el tractament, s’aconsella d’esperar un mínim de 24 hores abans del següent reg.

 

Tens alguna pregunta més?

No dubtis contactar amb nosaltres!

Notícies recents

El teclat de l’Agrònic 2500 no funciona i no s’activa la pantalla

El teclat de l’Agrònic 2500 no funciona i no s’activa la pantalla

 Agronic no funcionaTot i que el teclat no funcioni, l’equip continua funcionant perfectament. Aquest problema possiblement es deu al sistema de protecció contra sobretensions de l’Agrònic, que desconnecta el teclat i la pantalla. La solució Opció 1 L’empresa Progrés...

Posada en marxa a la CR Terra Alta

Posada en marxa a la CR Terra Alta

Els treballs del nostre equip d'IRRIGA per a la Comunitat de Regants de la Zona Oriental de la Terra Alta ja donen els seus primers fruits! Aquest mes de maig de 2024, es posa en marxa el telecontrol de la 1a fase! La complexa orografia del territori ha requerit...

ca