Notícies

Sistemes antigelada en fruiters

26 jul., 2022 | Corporatiu

Les gelades són un problema molt seriós per les explotacions agrícoles, pels danys que provoquen als cultius. Les gelades de principis d’abril d’enguany en són un bon exemple. Han  deixat al sector fructícola molt afectat i amb moltes incògnites a resoldre.

Imatge dels fruits gelats a causa del fred extrem | Jordi Navarra
source: Pallars Digital

 

Per poder controlar i minimitzar els danys en casos com aquest, fer un estudi previ de totes les possibles accions a posar en pràctica és vital.

Tipus de gelades:

Gelades negres

Parlem de gelades negres quan les temperatures del punt de rosada és menor al punt de congelació i a més, hi ha poca humitat a l’aire.

Aquesta manca d’humitat fa que el gebre no es formi sobre les fulles però, la congelació de la mateixa aigua de les plantes i el fred intens fa que es tornin negres o les mata totalment / directament.

Gelades d'advecció

Apareixen quan una massa d’aire polar fa baixar les temperatures a menys de 0°C, que en conseqüència provoca la congelació de tot al seu pas. Freqüentment arriben amb vents forts. 

Gelades blanques

Arriben quan les  temperatures són molt baixes amb un índex d’humitat molt alt. El gebre es forma a les superfícies de les plantacions agrícoles deixant-les amb un aspecte blanquinós característic, d’aquí el seu nom.

Gelades de radiació

A la nit, quan es produeix la inversió tèrmica. 

El terra es refreda i traspassa la seva calor a l’atmosfera. 

GELADES D'EVAPORACIÓ

Quan la temperatura de les plantes baixa de manera notable per l’evaporació de l’aigua que les recobreix. Té variacions segons l’època en què es produeixen.

COM CONTROLAR LES GELADES?

sistemes antigelada en fruiters

Amb els sistemes de reg antigelada en fruiters, el que busquem en definitiva és crear un microclima que revertirà els factors que provoquen les gelades.

Amb l’aplicació d’aigua podem aconseguir:

– Aportar calories a l’atmosfera

– Augmentar la humitat relativa fins a la saturació.

– Disminuir la transmissió de calor, ja que l’aire sec i transparent irradia més que el saturat d’humitat.

sistemes antigelada en fruiters, antigelada, gelades, antihielo, fruiters, antigelada en fruiters
sistemes antigelada, antigelada, fruiters, frutales, antihielo

TÈCNIQUES D’APLICACIÓ DE L’AIGUA

1. PER ASPERSORS

Els aspersors se solen  instal·lar amb un marc aprox. 18×18 amb una pluviometria de 3.5l/h/m2 a 5l/h/m2. Per aconseguir el nostre objectiu és necessari que la velocitat de gir de cada aspersor sigui la més alta possible (menys de 30s per fer una volta). És un sistema robust, amb fàcil maneig, una resposta ràpida i de molt alta efectivitat.

Inconvenients: requereix molta dotació de l’aigua.

2. PER MICROASPERSORS

S’instal·len a cada filera d’arbres, amb 2.5-6m de distància entre cada un. L’aigua es pot aplicar a tota la superfície o bé, només a l’àrea vegetal del cultiu.

Amb aquest sistema busquem un estalvi d’aigua (comparant amb el tipus anterior). La pluviometria pot ser entre 1.5 i 3.5 l/h/m2.

3. PER MICROASPERSORS AMB POLSADORS

La base és el sistema de microaspersió, però amb un afegit – incorpora un polsador. El seu objectiu és aconseguir més estalvi d’’aigua. La presa de l’aigua la fem amb un emissor autocompensant (pot ser de 15 a 60 litres que té la funció de cabalímetre). Quan el polsador (una mena de calderí minúscul) s’omple, s’obre la vàlvula antidrenant per la pujada de la pressió, que en conseqüència provoca tirada de l’aigua. La intermitència de la seva expulsió (cicles de polsos) és més ràpida que en els aspersors assegurant-se una pluviometria gairebé constant, que en alguns casos, sembla contínua.

El sistema pot ser de cobertura total o parcial. No obstant el cost més elevat, és preferible parcial que aporta major eficiència.

MOLT IMPORTANT: s’ha d’augmentar la pluviometria a les primeres fileres d’arbres, on sabem que entra el vent.

RECOMANACIONS DE MANEIG

sistemes antigelada en fruiters

1. És molt important prendre com a punt de referència la temperatura humida

Es mesura amb un termòmetre que té el dipòsit embolicat en una tela humida. La seva funció és molt fàcil: l’aigua que mulla la tela s’evapora per això adquireix la calor de l’aire que l’envolta, com a conseqüència,  la temperatura comença a disminuir. La temperatura seca i humida serà la mateixa quan l’aire estigui saturat de vapor però, com més petita sigui la humitat relativa de l’aire, menor serà la temperatura humida.

sistemes antigelada en fruiters, antigelada, gelades, antihielo, fruiters, antigelada en fruiters

2. És recomanable posar en marxa

  • els sistemes amb baixa pluviometria: a 3°C de temperatura humida,
  • els de pluviometria mitjana (superior a 2l/m2): a 1.5°C de temperatura humida.
  • els sistemes per aspersió: a 0.5°C de temperatura humida.

 

3. Si es prevé gelades intenses:

es pot augmentar la protecció antigelada posant els sistemes de baixa dosi d’aigua en marxa en el moment que el sol deixa de radiar la finca. És el moment en que el terra comença a desprendre calor cap a l’atmosfera i la temperatura disminueix.

4. En determinats cultius on la instal·lació per damunt de la superfície és difícil, es pot optar per fer-la sota l’arbre amb una protecció menor.

5. Quan parar el sistema?

Quan la temperatura humida és superior a 0°C i el agua de les branques s’ha descongelat.

Voleu saber-ne més?

Poseu-vos en contacte amb els nostres enginyers.

Us podran aclarir qualsevol dubteu que tingueu.

Notícies recents

Et convidem a la nostra ponència!

Et convidem a la nostra ponència!

Et convidem a la nostra ponència que tindrà lloc durant la fira de Sant Miquel! Els nostres enginyers faran 3 xerrades molt interessants!ASPECTES PRÀCTICS PER LA GESTIÓ DE LA SEQUERA: 17.00-17.15h: Transformació d'un reg a tesa a reg per degoteig: Experiències d'èxit...

Estarem a la fira de Sant Miquel!

Estarem a la fira de Sant Miquel!

Estarem a la fira de Sant Miquel!Vindràs a saludar-nos?   El sector agrícola és el més afectat davant les contundents mesures de restriccions d’aigua degut al greu descens de les reserves. A IRRIGA en som molt conscients de les dràstiques conseqüències d’aquesta...

Reg a distància

Reg a distància

REG A DISTÀNCIA explica'ns que necessites!  LA SOLUCIÓ ÉS REG INTEL·LIGENT Incorpora equipament com programadors, sondes etc que poden entre altres, automàticament calcular les necessitats hídriques del cultiu i proposar la dosis de reg necessari a través d’una...

ca