Notícies

Com calcular la dosi de reg?

21 juny, 2022 | Corporatiu

Una de les claus per a un ús eficient de l’aigua utilitzada en el reg és conèixer la necessitat del cultiu a cada moment del seu cicle vegetatiu i la dosi d’aigua que li cal.  

Aquesta ve determinada per factors de tipus climatològic (precipitació, temperatura…), factors del propi cultiu (coeficient del cultiu kc), característiques edafològiques (estructura del sòl…) i característiques del sistema de reg.

S’ha de mencionar aquí el concepte de Balanç d’aigua a terra regat:

– Les aportacions vénen donades per:

*Precipitació (pluja, neu…)

*Reg

– Les pèrdues per:

*Evaporació i transpiració que s’ajunten en un concepte anomenat Evapotranspiració.

* Escorrentia (aigua que escorre per sobre de la capa del terra)

* Percolació (o aigua infiltrada per terra)

dosis de reg, dosis de riego,

D’aquesta manera, per establir les necessitats pròpies del cultiu en cada moment del seu estat vegetatiu, cal utilitzar el concepte de coeficient del cultiu (Kc) que es defineix per les variacions d’aigua que les plantes extreuen del sòl a mesura que es van desenvolupant. Aquest (Kc) el podem obtenir de bibliografies, o bé a diferents pàgines web (Ruralcat a Catalunya, Oficina del regant a Aragó, etc)

 

Un altre concepte a tenir en compte és l’Evapotranspiració de referència (ETo) que ve determinada per l’efecte del clima i es defineix pel consum d’aigua que realitza una herba curta de 8 a 15 cm d’alçada, cultivada en un camp extens, en creixement actiu, sana, que ombreja totalment el terra i ben proveïda d’aigua. 

Per obtenir aquesta dada, també podem recórrer a diferents portals web, o bé podem utilitzar diferents mètodes de càlcul: 

– Tanc evaporímetre 

– Mitjançant l’aplicació d’Agrònic Web professional

 

Amb el coeficient del cultiu (Kc) i amb l’evapotranspiració de referència (ETo) podem determinar l’Evapotranspiració del cultiu (ETc) en mm. 

 

ETc = ETo x Kc 

A partir d’aquesta dada podrem obtenir les necessitats hídriques netes: 

NHn = ETc – PE

 

On PE és la precipitació efectiva (mm).

Però el concepte que realment ens interessa és el de Necessitats Hídriques Brutes” (NHb). Aquí hem de diferenciar si es tracta d’aigües poc salines o aigües salines. A les primeres, les NHb vindran definides com:  

 

NHb = NHn x100 / Ea

   

On Ea és l’eficiència de l’aigua aplicada i depèn del tipus de reg. Així aniríem a uns intervals de:

 

– Reg per superfície: 55 – 90 % 

– Reg per aspersió: 65 – 90 % 

– Reg localitzat: 75 – 90 %

 

En cas d’aigües salines, hauríem d’incloure el concepte de Necessitats de rentat” (NL) o Fracció de rentat” (FL) on FL = NL / 100 

Així, el càlcul quedaria de la manera següent:

 

NHb = NHn x 100 / Ea x (1-FL)

 

Amb aquests conceptes ja podríem establir les dosis de reg i plantejar els programes necessaris per a la finca en funció de la instal·lació i la xarxa de reg.

 

De totes maneres, aquests conceptes són molt teòrics i per acostar-los a la realitat de cada finca tenim a la nostra disposició altres eines que ens ajuden a veure l’estat hídric dels nostres sòls, com ara; sondes d’humitat, tensiòmetres, vacuòmetres…Al final és el pagès que ha de decidir, anant observant les plantes, entollament i d’aquesta forma adaptar la dosis exacta de reg.

 

IRRIGA CONTROL – REG INTEL·LIGENT

 

Aquests són els passos teòrics que s’utilitzen, però a IRRIGA proposem també als nostres clients el servei d’IRRIGA CONTROL.

Irriga CONTROL ofereix el reg intel·ligent amb l’objectiu d’optimitzar la producció agrícola des d’un únic dispositiu d’una forma fàcil i intuïtiva.

El pagès pot controlar, gestionar el reg i actuar segons les necessitats específiques de cada explotació agrícola a través de qualsevol dispositiu mòbil, enviant automàticament ordres als programadors.

És una solució d’una gran efectivitat tot i que el sistema és sofisticat: incorpora programadors, sondes i altres eines que, a través d’una plataforma web, automàticament calculen les necessitats hídriques del cultiu i proposen la dosis de reg necessària.

Els nostres millors assessors i experts us ajudaran a prendre les decisions més adequades per aconseguir el que IRRIGA CONTROL ofereix: un sistema d’estalvi de recursos bàsics com l’aigua, energia, fertilitzants i fitosanitaris.  El punt de trobada amb ells és a la mateixa plataforma web.

 

Avantatges del IRRIGA CONRTOL:

S'adapta a la teva explotació i el teu cultiu.
Permet utilitzar diferents eines de forma senzilla des d'una única plataforma.
Contacte directe amb els millors assessors agrònoms del mercat.
Dades precises i en temps reals de l'estat de la teva finca, sistema de reg, fertilitzants etc...
reg intel.ligent, reg intelligent, riego inteligente

Vols saber-ne més detalls?

CONTACTA AMB NOSALTRES!!

Notícies recents

KIT de reg VACANCES

KIT de reg VACANCES

Marxes de vacances? No saps com pots cuidar les teves plantes durant la teva absència? Tenim una solució ideal! KIT DE REG VACANCES incorpora: un programador de piles, mànega, goters i altres accessoris. A més, tenim  2 opcions de connexió disponibles, en funció de...

Jornada Tècnica: Maximitza l’Eficiència del Teu Reg

Jornada Tècnica: Maximitza l’Eficiència del Teu Reg

Uneix-te a la nostra jornada tècnica sobre "Estratègies i eines per maximitzar l’eficiència del teu sistema de reg". Descobreix com dissenyar el sistema de reg òptim per al teu cultiu, aprofitar al màxim els programadors i aprofundeix en l'ús de les sondes i la...

ca