Notícies

Sistemes de disseny i càlcul per al dimensionament de les canonades per una instal·lació de reg per degoteig o aspersió.

16 maig, 2022 | Corporatiu

En agricultura i jardineria l’aigua és un factor principal per a un bon desenvolupament dels cultius. S’aplica tractant d’obtenir la màxima productivitat i per aconseguir-ho és imprescindible un bon disseny del sistema de reg.

És necessari el correcte dimensionament de les canonades interiors i amb l’objectiu de garantir una pressió mínima als emissors i obtenir la màxima uniformitat amb una cobertura superior a 90%. 

A IRRIGA, una vegada tenim tota la informació necessària per al correcte estudi del reg, iniciem el predisseny de la instal·lació. Un plànol base, on hi podem incloure la imatge satèl·lit i el topogràfic (el generem a través dels models MDE i del programa QGIS), aquest  planol ens ajuda a tenir una idea de la tipologia de la finca. 

sistemes de càlcul, reg, regadiu, sistemes de reg

Predisseny amb el topogràfic

Alhora de fer el càlcul, per optimitzar les canonades i determinar les pressions en diferents punts de la finca, utilitzem programes com l’Autocad, Sicopam i fulls de càlcul.

És molt important tenir en compte una sèrie de característiques pròpies de cada finca. Entre d’altres podem destacar:

  • disposició de l’aigua de reg, caudal i pressio
  • tipus de terreny
  • tipus de cultiu i varietat
  • camins interiors

Durant aquesta fase és crucial calcular el temps prudent que es necessita perquè adob o altres tractaments puguin arribar a les canonades als punts més desfavorables de la finca . Un dels criteris més importants és la velocitat del fluid.
Un cop recopilada aquesta informació podem: sectoritzar la finca/jardí, definir el traçat i dimensionament de les canonades.

autocad, sistemes de càlcul, sistemes de reg, regadiu, regadio

Predisseny amb la finca sectoritzada

autocad, sistemes de càlcul, sistemes de reg, regadiu, regadio

Disseny definitiu amb el topogràfic, mapa d’altures i caseta de reg amb tots els seus components.

Els sistemes de càlcul que utilitzem a IRRIGA es basen amb fórmules tipus “Ley de Poiseuille”.

Tot aquest procés és fonamental, ja que permet ajustar el disseny  per aconseguir un reg uniforme (estalvi d’aigua) i obtenir la màxima rendibilitat. 

Voleu saber-ne més?

Poseu-vos en contacte amb els nostres enginyers que estaran encantats d’explicar-vos tots els detalls i d’assessorar-vos.

Notícies recents

El sistema antigelada PULSAR

El sistema antigelada PULSAR

Voleu saber com funciona el sistema antigelada PULSAR?     La base és el sistema de microaspersió, però amb un afegit – incorpora un polsador. El seu objectiu és aconseguir més estalvi d'aigua. La presa de l'aigua la fem amb un emissor autocompensant (pot...

Encara existeix risc de les gelades!

Encara existeix risc de les gelades!

🌱☀️Ja s'olora la primavera! Però no baixeu la guàrdia que encara existeix el risc de gelades! Ho demostren les gràfiques 📉 dels nostres sensors-psicròmetres automàtics de la última nit. Encara que la temperatura seca no va baixar per sota de 10 graus, la humida estava...

ca