Notícies

Sabies que… els majors rendiments dels cultius s’obtenen en regadiu?

11 ag., 2021 | Interès general

Les eficiències del reg depenen de la manera d’aplicar l’aigua. Cada tipus té els seus avantatges. A la foto podeu veure una comparació de valors aproximats i mitjanes dels anys 2003-2006, comparant regs en cultiu semblant. Per què hi ha tanta diferència?

 

Reg per manta (inundació)

L’aigua es distribueix per la superfície del terreny per gravetat, de forma que el cabal de reg disminueix al llarg de l’extensió per infiltració del terreny. La seva eficiència es considera del 60% per una elevada pèrdua d’aigua per evaporació.

Reg per aspersió

tècnica de reg en forma de pluja a través d’una xarxa de canonades. Aquest tipus de reg, ben dissenyat, calculat i instal·lat, permet una distribució uniforme per tota la superfície. L’evaporació directa de l’aigua és molt més reduïda.

Reg per degoteig

un sistema de reg localitzat que consisteix en canonades amb degoters inserits que expulsen l’aigua gota a gota, just al peu de la planta. Aquest sistema és el que més aigua estalvia i es manté un nivell d’humitat en el sòl constant, sense entollament. Òptim aprofitament de l’aigua i els nutrients del cultiu.

Resumint, canviant el reg de manta per a un sistema de reg (per aspersió o degoteig) es pot reduir el consum d’aigua com a mínim el 30%, millorant l’eficiència del sistema d’una forma important i aconseguir un gran estalvi econòmic.

 

Per millorar més l’eficiència, addicionalment es pot:

– Reduir l’evaporació evitant els regs de migdia

– Utilitzar el reg per aspersió per sota de la copa dels arbres

Optimitzar el temps de reg amb la quantitat correcta i evitar el reg excessiu.

Voleu saber-ne més? Contacteu amb nosaltres sense cap compromís.

Notícies recents

El sistema antigelada PULSAR

El sistema antigelada PULSAR

Voleu saber com funciona el sistema antigelada PULSAR?     La base és el sistema de microaspersió, però amb un afegit – incorpora un polsador. El seu objectiu és aconseguir més estalvi d'aigua. La presa de l'aigua la fem amb un emissor autocompensant (pot...

Encara existeix risc de les gelades!

Encara existeix risc de les gelades!

🌱☀️Ja s'olora la primavera! Però no baixeu la guàrdia que encara existeix el risc de gelades! Ho demostren les gràfiques 📉 dels nostres sensors-psicròmetres automàtics de la última nit. Encara que la temperatura seca no va baixar per sota de 10 graus, la humida estava...

ca