Notícies

Ordre d’ajuts per a la milora i modernització de regadius

10 ag., 2021 | Interès general

L’objecte dels ajuts regulats en aquestes bases és fomentar la realització de les obres i les instal·lacions de les xarxes col·lectives de reg de les Comunitats de Regants per a la millora i modernització dels regadius, en alguna de les següents modalitats:

1.1 La modernització integral d’un regadiu existent, consistent en el canvi de la xarxa de reg per gravetat a una xarxa de reg pressuritzada o bé una millora substancial d’un sistema de reg a pressió existent.

1.2 Obres de millora i modernització i elements que milloren la gestió del reg, incrementant la eficiència en la distribució i fomentant l’estalvi d’aigua i d’energia si s’escau.

Les inversions subvencionables es destinaran a la realització de les obres següents:

Construcción de xarxes de transport, distribució I capitals de reg fins a l'explotació individual
Sistemes d'automatització i control del consum
Instal·lacions de captació i elevació d’aigües
Implantació i millora de les instal·lacions elèctriques vinculades als sistemes de reg
Implantació o millora de tecnologies d’informació i comunicacions (TIC) per la millora de la gestió de l’aigua i l’energia en la infraestructura.
Implantació o millora d’instal·lacions de generació d’energies renovables en la pròpia zona de reg amb la finalitat de la millora del funcionament de la infraestructura
Embassaments i basses de regulació
Els ajuts inclouen totes les obres i instal·lacions necessàries, la redacció del projecte, la coordinació de seguretat i salut i el control de qualitat, així com la direcció d’obres necessària per dur-les a terme, treballs de topografia i cartografia, i altres despeses necessàries per dur a terme l’actuació.

Es pot executar durant els anys 2022, 2023 i 2024!

La subvenció per a totes les actuacions previstes serà del 50% del cost elegible.

4.2 L’import màxim de l’ajut que preveu l’apartat 1.1 no podrà superar 1.500.000 d’euros per beneficiari.

4.3 L’import màxim de l’ajut que preveu l’apartat 1.2 no podrà superar els 70.000 d’euros per beneficiari.

El termini de presentació: 20.09.2021

ET QUEDEN

Dia(s)

:

Hora(s)

:

Minut(s)

:

Segon(s)

 

Les actuacions subvencionables s’han de començar a realitzar després de la presentació de la sol·licitud d’ajut i el termini d’execució de l’actuació objecte de subvenció és d’un màxim de 12 mesos a comptar des de la notificació de la resolució de concessió, d’acord amb l’article 16.6 del Reial decret 149/2021, de 9 de març.

MÉS INFORMACIÓ

Notícies recents

KIT de reg VACANCES

KIT de reg VACANCES

Marxes de vacances? No saps com pots cuidar les teves plantes durant la teva absència? Tenim una solució ideal! KIT DE REG VACANCES incorpora: un programador de piles, mànega, goters i altres accessoris. A més, tenim  2 opcions de connexió disponibles, en funció de...

Jornada Tècnica: Maximitza l’Eficiència del Teu Reg

Jornada Tècnica: Maximitza l’Eficiència del Teu Reg

Uneix-te a la nostra jornada tècnica sobre "Estratègies i eines per maximitzar l’eficiència del teu sistema de reg". Descobreix com dissenyar el sistema de reg òptim per al teu cultiu, aprofitar al màxim els programadors i aprofundeix en l'ús de les sondes i la...

ca