Àrea: Obra pública

Projecte: Renovació de la xarxa de distribució d’aigua potable del carrer Sant Sebastià (costat esquerra) i un tram del carrer Orient. Ajuntament de Maials

Municipi: Maials

Import: 60.221,68 €

 

La xarxa de distribució d’aigua potable anterior era molt vella i estava en molt males condicions, estava feta de fibrociment, i provocava moltes avaries, la canonada es trencava constantment, això suposava un malbaratament d’aigua, i d’energia elèctrica.

Per tant, hem substituït les canonades de la xarxa de distribució d’aigua potable de fibrociment (un material altament contaminant per al medi ambient i per a la salut de les persones). Aquest canvi sobretot ha millorat l’eficiència de la instal·lació, però també ha influït a la sostenibilitat del medi.

ca