Àrea: Obra pública

Projecte: PORTADA D’AIGÜES A MASIES 

Municipi: Castellfollit de Riubregós

Import: 41.605,22€

 

En la primera fase vam reforçar i millorar la xarxa existent entre el dipòsit i la zona del corral del Ballester, substituint la canonada existent per una de nova de polietilè  d’alta densitat (PEAD) amb un diàmetre de 125 mm, incloent diversos elements accessoris necessaris per al seu bon funcionament.

Una vegada feta la instal·lació vam connectar a la xarxa, després de netejar-se i desinfectar-se, i posteriorment vam fer proves de pressió d’estanquitat del nou tram fins a posar-la en servei. Aquestes obres complementen les actuacions promogudes per a les millores en les xarxes d’abastament d’aigua potable i finançades a través de la Diputació de Barcelona.

ca