Àrea: Obra pública

Projecte: Estació de bombament per l’escola CEIiP EL BRUC i carrer 1 octubre. Ajuntament del Bruc 

Municipi: El Bruc

Import: 55.875,59 €

El carrer 1 d’octubre no disposava de xarxa de sanejament d’aigües residuals, pel que el projecte ha solucionat aquesta qüestió i ha donat servei a l’ampliació de l’escola i el carrer 1 d’octubre en cas que es construïssin noves cases unifamiliars adossades.

Obres de clavegueram

Treballs de construcció de canalitzacions d’aigües brutes

Treballs de construcció de centrals de bombeig d’aigües residuals

Treballs de construcció de descàrrega d’aigües residuals

Obres per al tractament de l’aigua

Estació de bombeig d’aigües residuals

Treballs de construcció de canonades per aigües residuals

Treballs de construcció de sistema d’evacuació aigües residuals

ca