Àrea: Instal·lacions vàries

Comarca: Alt Camp i Conca de Barberà

 

El 2018 vam fer l’abastament d’aigua per a la construcció dels túnels del port de l’Illa. I ara hi tornem. El túnel ja està perforat i s’estan executant les obres de consolidació amb pantalles de formigó. Ara doncs, ens toca drenar les aigües mitjançant tres bombeigs en serie de 1500 m de longitud i depurar-les.

ca