Àrea: Obra pública

Projecte: Adequació i millora de la xarxa bàsica de punts d’aigua a les Terres de l’Ebre.

Nucli significatiu: Ports de Tortosa-Beseit I Muntanyes de Tivissa

Import: 191.707,17€

 

La finalitat de les obres va ser l’adequació i millora dels punts de reserva d’aigua per prevenció d’incendis del Massís dels Ports i de les Muntanyes de Tivissa, a fi de que compleixin els mínims requisits definits en la Guia Tècnica per al Punts d’Aigua per Incendis Forestals, editada pel Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya i pels Ajuts a la Gestió Forestal Sostenible (GFS) del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP).

ca