Àrea: Instal·lació de reg

Comarca: Urgell

 

La instal·lació de reg per aspersió genuïna perquè està destinada a alimentar-se a partir d’un bombament solar. Potència instal·lada 165kW i preparada per regar 3 pisos de reg amb 3 pressions de consigna.

És un projecte molt complert perquè inclou construcció d’una bassa, quadres elèctrics, aspersors, variadors, telecontrol i programador de reg.

ca