Àrea: Instal·lació de reg

Comarca: Noya, Bages, Vallés i Baix Llobregat

 

Un sistema de reg per aspersió, utilitzant l’aigua de pluja que omple 2 basses. Gràcies a l’orografia del terreny, les motobombes només s’utilitzen a alguns sectors. Per aconseguir una bona uniformitat de reg es juga amb els marcs de reg i amb les mesures de les boquilles dels aspersors. Aquest sistema doncs proporciona un reg efectiu a 3,76 Ha de superfície.

ca